Cercat – Norm en modules

Cercat (voluit: het Certificatieschema Contractcatering) is de ISO 9001-norm plus de controle op de juiste toepassing van de hygiënecode (HACCP) in de praktijk van de contractcatering. In het keurmerk is ook aandacht voor het milieu opgenomen.

Het geeft opdrachtgevers en consumenten een waarborg op de kwaliteit van de werk- en voedselveiligheidsprocessen. Dat geeft extra zekerheid.

Voor wie?

Het keurmerk is ontwikkeld voor professionele cateringorganisaties die voor opdrachtgevers restauratieve diensten verzorgen op basis  van een duurovereenkomst. De bekendste vorm van contractcatering is bedrijfscatering met lunch-, vergader-, en banquetingservices.

Het keurmerk  is ook van toepassing op catering in bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Het schema bevat interpretatierichtlijnen voor de toepassing van de ISO-norm.

Ook de toepassing van de Hygiënecode voor de contract- en inflightcatering is onderdeel van het certificaat.

Norm en modules

Download hier het Keurmerk Contractcatering Kerndocument
Download hier het Keurmerk Contractcatering module A
Download hier het Keurmerk Contractcatering module B
Download hier het Keurmerk Contractcatering module C

Cercat – Stichting Certificatie Contractcatering

Cercat is een stichting, opgericht in 1990 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41120737.

Cercat bestaat uit een Bestuur en een Centraal College van Deskundigen.

Onafhankelijk en actueel

Het schema is dynamisch en wordt regelmatig geactualiseerd. De Stichting Certificatie Contractcatering bewaakt de kwaliteitseisen en past het keurmerk aan bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving en belangrijke maatschappelijke trends.

Cercat is erop gericht op zo eenvoudig mogelijke wijze optimale kwaliteit te garanderen van de gehanteerde systemen of gebruikte producten in de catering.

Optimale kwaliteit gegarandeerd!

Het secretariaat van de Stichting Certificatie Contractcatering is gevestigd in Gorinchem.

Neem contact op

info@cercat.nl