Cercat – Kwaliteit en voedselveiligheid

Als opdrachtgever stelt u hoge eisen bij de aanbesteding van uw catering. En wilt u zekerheid met betrekking tot kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid en misschien ook duurzaamheid.

Een keuze voor een cateringorganisatie met het Keurmerk Contractcatering geeft u die zekerheid. Het keurmerk is het tastbare en onafhankelijke bewijs dat de cateraar van uw keuze voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

Keurmerk Cercat is het enige keurmerk waarbij de cateringorganisaties regelmatig en onafhankelijk worden gecontroleerd. Zo weet u zeker dat u te maken heeft met een goede en betrouwbare cateraar.

Locaties

Contractcateraars werken op verschillende locaties verspreid over het land. Deze decentrale uitvoering van het operationele proces is geborgd in het keurmerk.

Toezicht

Het toezicht op de decentrale uitvoering is centraal geregeld vanuit het hoofdkantoor van de cateraar. Daar beoordeelt een onafhankelijke certificatie-instelling de werking van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Audits

De certificatie-instelling voert ook steekproefsgewijs audits uit op locaties van de betreffende cateraar. De deskundigheid van de externe auditoren wordt onafhankelijk gewaarborgd conform ISO 9001.

Cercat – Stichting Certificatie Contractcatering

Cercat is een stichting, opgericht in 1990 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41120737.

Cercat bestaat uit een Bestuur en een Centraal College van Deskundigen.

Onafhankelijk en actueel

Het schema is dynamisch en wordt regelmatig geactualiseerd. De Stichting Certificatie Contractcatering bewaakt de kwaliteitseisen en past het keurmerk aan bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving en belangrijke maatschappelijke trends.

Cercat is erop gericht op zo eenvoudig mogelijke wijze optimale kwaliteit te garanderen van de gehanteerde systemen of gebruikte producten in de catering.

Optimale kwaliteit gegarandeerd!

Het secretariaat van de Stichting Certificatie Contractcatering is gevestigd in Gorinchem.

Neem contact op

info@cercat.nl