Cercat – Commissie Kwaliteit

De commissie Kwaliteit van Veneca functioneert als adviseur.

Gevraagd en ongevraagd kan zij voorstellen doen aan het CCvD. Het CCvD kan op haar beurt verzoeken om advies uit te brengen over aangelegenheden rond het keurmerk, de systematiek of de organisatie.

Organisatieschema CERCATDe commissie Kwaliteit bestaat uit vertegenwoordigers uit cateringorganisaties en zijn deskundig op het brede terrein van kwaliteit. De commissieleden kennen auditing volgens het keurmerk uit de praktijk en kunnen vanuit die kennis goede inbreng hebben in het optimaliseren van de kwaliteit van het keurmerk en de methoden.

Cercat – Stichting Certificatie Contractcatering

Cercat is een stichting, opgericht in 1990 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41120737.

Cercat bestaat uit een Bestuur en een Centraal College van Deskundigen.

Onafhankelijk en actueel

Het schema is dynamisch en wordt regelmatig geactualiseerd. De Stichting Certificatie Contractcatering bewaakt de kwaliteitseisen en past het keurmerk aan bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving en belangrijke maatschappelijke trends.

Cercat is erop gericht op zo eenvoudig mogelijke wijze optimale kwaliteit te garanderen van de gehanteerde systemen of gebruikte producten in de catering.

Optimale kwaliteit gegarandeerd!

Het secretariaat van de Stichting Certificatie Contractcatering is gevestigd in Gorinchem.

Neem contact op

info@cercat.nl