Cercat – Certificerende Instellingen

Eisen aan Certificerende Instellingen

Certificerende instellingen (CI’s) dienen geaccrediteerd te zijn volgens ISO 17021 met in de scope het activiteitengebied. Voor aanvullende modules dienen de CI’s te beschikken over een relevante accreditatie.

In het keurmerk contractcatering wordt uitvoerig beschreven waar de CI’s aan moet voldoen, betreffende o.a.:

  • competenties personeel
  • accreditatie
  • audits
  • certificatieonderzoek

Certificerende Instellingen

Cercat heeft een contract afgesloten met drie certificerende instellingen (CI’s), die bevoegd zijn om op basis van het keurmerk te auditen. De CI’s zijn:

Cercat – Stichting Certificatie Contractcatering

Cercat is een stichting, opgericht in 1990 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41120737.

Cercat bestaat uit een Bestuur en een Centraal College van Deskundigen.

Onafhankelijk en actueel

Het schema is dynamisch en wordt regelmatig geactualiseerd. De Stichting Certificatie Contractcatering bewaakt de kwaliteitseisen en past het keurmerk aan bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving en belangrijke maatschappelijke trends.

Cercat is erop gericht op zo eenvoudig mogelijke wijze optimale kwaliteit te garanderen van de gehanteerde systemen of gebruikte producten in de catering.

Optimale kwaliteit gegarandeerd!

Het secretariaat van de Stichting Certificatie Contractcatering is gevestigd in Gorinchem.

Neem contact op

info@cercat.nl