Cercat – CCvD

Binnen de stichting komen in het onafhankelijke Centraal College van Deskundigen (CCvD) de deskundigen uit het werkveld van contractcatering bijeen om de eisen en richtlijnen van het Keurmerk Contractcatering actueel te houden en te laten aansluiten bij de marktontwikkelingen.  Het CCvD bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties die een representatieve en evenwichtige afspiegeling vormen van belangengroeperingen en vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI’s).

Daarnaast heeft een onafhankelijke kwaliteitsdeskundige zitting in het CCvD. Het college wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter. De vertegenwoordigers van de CI’s  zijn adviserende leden en hebben geen stemrecht. Zij  zijn alleen bevoegd tot het doen van voorstellen aan het CCvD.

Organisatieschema CERCATHet Centraal College van Deskundigen is op dit moment als volgt samengesteld:

Voorzitter: mw dr. P.C. Plooij

Afgevaardigden van:

Veneca, mw E.M. Dirven (bestuurslid tevens secretaris kwaliteit)
CNV Vakmensen, mw J. Twerda (bestuurslid)
Kwaliteitsdeskundige, dhr drs. C.P.M. Pelkmans (bestuurslid)
Rijksoverheid Categoriemanager, dhr R. Heijink (bestuurslid)
WUR, dhr Ir. J.M. Soethoudt (bestuurslid)

Certificerende instellingen:

DEKRA Certification B.V., mw H. van ’t Land (adviseur)
Det Norske Veritas Certification B.V. (DNV), mw I. Bruggert (adviseur)
SGS Nederland B.V., dhr S. Hoornweg (adviseur)

Voor een overzicht van de genomen van de genomen besluiten van het Centraal College van Deskundigen, klik hier.

Cercat – Stichting Certificatie Contractcatering

Cercat is een stichting, opgericht in 1990 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41120737.

Cercat bestaat uit een Bestuur en een Centraal College van Deskundigen.

Onafhankelijk en actueel

Het schema is dynamisch en wordt regelmatig geactualiseerd. De Stichting Certificatie Contractcatering bewaakt de kwaliteitseisen en past het keurmerk aan bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving en belangrijke maatschappelijke trends.

Cercat is erop gericht op zo eenvoudig mogelijke wijze optimale kwaliteit te garanderen van de gehanteerde systemen of gebruikte producten in de catering.

Optimale kwaliteit gegarandeerd!

Het secretariaat van de Stichting Certificatie Contractcatering is gevestigd in Gorinchem.

Neem contact op

info@cercat.nl