Cercat – Bestuur

Het Bestuur van Cercat is conform de statuten, artikel 2 en 6, belast met het besturen van de stichting. Dat wil zeggen, dat voorstellen en besluiten van het Centraal College van Deskundigen, worden bekrachtigd, financiën worden gecontroleerd en goedgekeurd en aanpassingen in het keurmerk worden bekrachtigd.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden, het bewaken van de processen en procedures, het voorbereiden van vergaderingen en het maken van verslagen wordt een secretaris benoemd.

Organisatieschema CERCATHet Bestuur is te allen tijde eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de processen en het keurmerk en de financiën. Het Bestuur kan statutenwijzigingen doorvoeren (statuten, artikel 10).

Volgens de statuten (artikel 5) worden leden van het Bestuur benoemd door het Bestuur van Veneca, na goedkeuring in de algemene ledenvergadering van Veneca. Het Veneca Bestuur heeft besloten dat minimaal een Veneca-bestuurslid tevens bestuurslid is van Cercat.

Het bestuur van Cercat bestaat uit:

  • de heer J.C. van Heel, voorzitter
  • de heer D.G. Bennink
  • de heer J.H.O. van Veen
  • mevrouw E.M. Dirven, secretaris

Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.

Cercat – Stichting Certificatie Contractcatering

Cercat is een stichting, opgericht in 1990 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41120737.

Cercat bestaat uit een Bestuur en een Centraal College van Deskundigen.

Onafhankelijk en actueel

Het schema is dynamisch en wordt regelmatig geactualiseerd. De Stichting Certificatie Contractcatering bewaakt de kwaliteitseisen en past het keurmerk aan bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving en belangrijke maatschappelijke trends.

Cercat is erop gericht op zo eenvoudig mogelijke wijze optimale kwaliteit te garanderen van de gehanteerde systemen of gebruikte producten in de catering.

Optimale kwaliteit gegarandeerd!

Het secretariaat van de Stichting Certificatie Contractcatering is gevestigd in Gorinchem.

Neem contact op

info@cercat.nl