Cercat – Beleid en doelstellingen

Beleid en doelstellingen staan omschreven in de statuten, het beleidsplan, het huishoudelijk reglement en het keurmerk.

Beleid is erop gericht op zo eenvoudig mogelijke wijze optimale kwaliteit te garanderen van de gehanteerde systemen of gebruikte producten in de catering.

ISO 9001 is hierbij de basis en de richtlijnen hiervan zijn vertaald naar de catering. Belangrijk onderdeel van de certificering is het gebruik van de Hygiënecode voor de contract- en inflightcatering. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk systeem dat helderheid verschaft aan auditoren en bedrijven zelf.

Cercat – Stichting Certificatie Contractcatering

Cercat is een stichting, opgericht in 1990 en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41120737.

Cercat bestaat uit een Bestuur en een Centraal College van Deskundigen.

Onafhankelijk en actueel

Het schema is dynamisch en wordt regelmatig geactualiseerd. De Stichting Certificatie Contractcatering bewaakt de kwaliteitseisen en past het keurmerk aan bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving en belangrijke maatschappelijke trends.

Cercat is erop gericht op zo eenvoudig mogelijke wijze optimale kwaliteit te garanderen van de gehanteerde systemen of gebruikte producten in de catering.

Optimale kwaliteit gegarandeerd!

Het secretariaat van de Stichting Certificatie Contractcatering is gevestigd in Gorinchem.

Neem contact op

info@cercat.nl